Sunday, November 11, 2012

ထိုက္တန္ေသာျပဳျပင္မႈ

သခင္ျဖစ္ခ်င္
ကၽြန္စိတ္ကို....ပ်င္
ကၽြန္စိတ္ေပ်ာက္မွ
သခင္ျဖစ္မည္.....။

ကၽြန္စိတ္ေပ်ာက္ခ်င္
သခင္စိတ္ကို အေရာင္တင္
သခင္စိတ္ အေရာင္ေတာက္မွ
တိုင္းနန္႔ျပည္နန္႔ 
လူျဖစ္ရက်ိဳးနပ္မည္....။

ခိုင္ျမသိန္း (ေခ်ာင္သာႀကီး)
၀၃၊ ၁၁၊ ၂၀၁၂
Glada Hudik