Wednesday, March 17, 2010

ကပ္ပီယ မင္းေမွ်ာင္

က်ပ္ပီးလို႔ “ရြဲ” ျပန္မရေရလူကို
ေယာကၹေခၚနီရစြာက ငါ႐ို႔ဘ၀...............။

ဆီမာန္းမပါ ျပင္ျဖဴသဲပြင့္ျပာျပာ
မက်က္တက်က္အုပ္ခဲတိနန္႔ ေရာတည္ေဆာက္
ရခိုင္ျပည္မွာ ဘုရားတုတိ မႈိရ္ပိုင္ေပါက္နီကတ္ေတ
ဇိတင္ယင့္ေလ....ဇိတင္ယင့္.................။

ရႊီပရဗိုက္၊ ျမ၊ စိမ္ ဘုရား႐ုပ္ထုတိ ဗမာျပည္ကိုေရာက္
မဟာက်ိမ္ဘုရားေလ့ ရန္ကုန္မွာသိမ္ေဆာက္ေတ
သဓု....သာဓု....သာဓု.....ေျမာက္ပါ၏....ဘုရား.....။

ဥစၥဓနၾကြယ္၀လာသူမ်ား
ရန္ကုန္ကို ေျပာင္ရႊိ႔လား
မ်ိဳးေရာ၊ ယိုင္ေက်းမႈေရာ
ကပ္ဖားနီရေရ ရခိုင္သူမေခ်၊ ရခိုင္သားေခ်႐ို႔...........။

လိုတိုင္းရ ရဟန္ႀကီးမ်ား အဋိတၳံ
၀ိုင္းရံကတ္ေတ လူခ်မ္းသာရို႔
အတၱေကာင္းက်ိဳး ကိုယ့္ေကာင္းက်ိဳး.....................။

ခိုင္ျမသိန္း (ေခ်ာင္းသာႀကီး)
၁၆၊ ၀၃၊ ၂၀၁၀။
Glada Hudik, Sweden