Tuesday, July 26, 2011

ပရေစတနာ

သဘာ၀အေလွ်ာက္ စိ့က်ပင္ေပါက္ဆိုေကေလ့
ႏြီေရာက္ေတခါ ၿမီၾသဇာခမ္းေျခာက္
ရီႀကိဳင္ေခ်တေပါက္ ေလာင္းထားခ......။

ေနာင္လာေနာင္သား ရွိကိုလားဖို႔
အရိပ္ကို......ခို
အသီးကို......စား
ခြန္အားသစ္တိ ျဖည့္လီကတ္......။


ခိုင္ျမသိန္း (ေခ်ာင္သာႀကီး)
၂၀၁၁၊ ၀၇၊ ၂၄
Glada Hudik

Wednesday, July 20, 2011

လူသာမာန္

ဖဲသာေငြေၾကး ပညာေရး
ခ်မ္းသာသူေဌး ငါမဟုတ္.....။

စာနာသနား
ေထာက္ထားတတ္ေတ
လူ႔ရပ္ရြာေခ်မွာ
လူသားစိတ္နန္႔ လားလာလႈပ္ယွား
ငါကား....သာမာန္အရပ္သားရာ...။


ခိုင္ျမသိန္း (ေခ်ာင္းသာႀကီး)
၂၀၁၁၊ ၀၇၊ ၁၉
Glada Hudik

Saturday, July 9, 2011

ျပံဳ႔ႏိုင္မွ

ၾသဘာလက္ခုပ္သံၾကားက
၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူ
ေအာင္ႏိုင္သူ႐ို႔၏ ျပံဳ႔ရယ္ရႊင္ျပ
နက္ခ်ိဳင့္လွေရ အဓိပၸါယ္က
တန္ဘိုး အသခ်ႌ.............၊

တန္ဘိုးမျဖတ္ႏိုင္ေရ သင္ခန္းစာနန္႔
ခ်ဳံးနိမ့္သူ႐ို႔ အနိပ္ဌာ႐ုံျမင္ကြင္း
သက္ျပင္းခ် မ်က္ရည္စက္တိၾကားက
တခ်က္ျပံဳျပႏိုင္ေက

ဇါလဲ.....ယင္း..ေအာင္ႏိုင္ျခင္း.......။


ခိုင္ျမသိန္း (ေခ်ာင္းသာႀကီး)
၉၊ ၇၊ ၂၀၁၂။
Glada Hudik